Nascholingen

Nascholing PSBK - Zelfhelend Vermogen

Psychische problematiek wordt vaak gaandeweg erger. Veel mensen denken daarom dat je jezelf niet kunt helpen. Maar mensen kúnnen zelf van betekenis zijn voor hun eigen psychische gezondheid! UITGESTELD

Nascholing MBK - Hoge Bloeddruk

Is een hoge bloeddruk gevaarlijk en wat zijn de kenmerken? Kun je er iets aan doen? Het thema van deze nascholingsdag MBK is het krijgen van inzicht in het mechanisme van hypertensie. UITGESTELD

Nascholing PSBK - Stemmingsstoornissen

Vanuit onder andere de DSM, maar ook vanuit een eeuwenoud persoonlijkheidsmodel worden stemmingsstoornissen in combinatie met tien persoonlijkheidsstoornissen bekeken. Lesdatum: 6 juni 2020.
Kiezen voor ons
  • Erkende opleiding door KTNO en CPION
  • Officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)