Erkenning

CPION erkenning volgens PLATO eindtermen
Vanaf jan. 2014 voldoen al onze opleidingen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis aan de allernieuwste landelijke eisen van de Zorgverzekeraars volgens Plato ( juli 2013) en CPION. Onze opleidingen zijn geaccrediteerd door CPION zodat onze opleidingen tevens de officiële SHO (Stichting Hoger Onderwijs) Registeropleidingen titel hebben. Dit betekent dat onze opleidingen onder toezicht staan van het bestuur van SHO en CPION en inhoudelijk op HBO Bachelor niveau getoetst zijn. Tevens hanteren wij als enige opleiding in Nederland de unieke methode Nieuwe Stijl speciaal ontwikkeld voor Therapeuten.De Energieschool is officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat de opleidingen van de Energieschool.nl officieel voldoen aan de strenge kwaliteitscode- en normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert w.b. regels omtrent betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en persoonsgegevens t.w.: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, kenbaarheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel. Dit betekent een officiële erkenning van de kwaliteit van onze opleidingen en modules.

“Het CGO wil de kwaliteit van de opleidingen medische en psychosociale basiskennis in de CAM-sector in dialoog met de zorgverzekeraars en de accrediterende instanties waarborgen. “


De Energieschool is ook een door de KTNO geaccrediteerd opleidingsinstituut. Voor meer info over de KTNO, klik dan op deze link
Kiezen voor ons
  • Erkende opleiding door KTNO en CPION
  • Officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)