Erkenning

Officieel geregistreerd

Energieschool.nl is officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat de opleidingen van de Energieschool.nl officieel voldoen aan de strenge kwaliteitscode- en normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert w.b. regels omtrent betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en persoonsgegevens t.w.: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, kenbaarheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel. Dit betekent een officiële erkenning van de kwaliteit van onze opleidingen en modules.

Kwaliteit, begeleiding en service

Voor de huidige en toekomstige studenten bevestigt deze registratie de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service. Criteria voor erkende therapeuten kunnen wijzigen doordat de afzonderlijke zorgverzekeraars hun voorwaarden tot vergoeding jaarlijks kunnen wijzigen. Daarin hebben wij als opleiding geen invloed. 

Voortdurend in beweging

De criteria voor gekwalificeerde opleidingen, dus ook voor de complementaire en additieve zorgverlener, zijn voortdurend in beweging en worden regelmatig aangepast en bijgesteld. De Energieschool past het studieprogramma aan waar nodig om conform de richtlijnen van de diverse accreditatievoorwaarden bij de tijd te zijn. Zo blijft, evenals de student, ook de Energieschool in ontwikkeling, wat een kenmerk is van een levendige opleiding. We zijn er trots op om deze ontwikkeling te vertegenwoordigen.