Krijn Koetsveld

Foto Krijn

Docent Psychosociale Basiskennis

Docent Psychosociale Basiskennis  

Krijn Koetsveld (1951) werkte 20 jaar in psychiatrische ziekenhuizen. Als verpleegkundige, HBO-Inrichtingswerker (nu SPH), socio- en groepstherapeut, afdelingshoofd en initiator van een deeltijdbehandeling deed hij ervaring op met vrijwel alle facetten van de psychiatrische behandelmethodes en de organisatie van de GGZ in Nederland.
Tijdens de ontwikkeling van de deeltijdbehandeling werkte hij samen met complementair therapeuten en ontstond er een geïntegreerd behandelklimaat met veelbelovende resultaten. Krijn richtte zich daarnaast op het uitbouwen van complementaire methoden. Hij geeft workshops en hij heeft een eigen complementaire praktijk. Samen met zijn dochter ontwikkelt hij nieuwe, integratieve methoden.
Krijn: “Wat we ‘complementair’ en ‘regulier’ noemen, is voor mij één geheel van methoden, inzichten en werkwijzen die mensen verder kunnen helpen als hun persoonlijke ontwikkeling op de een of andere manier stagneert.” Samenwerken en gaandeweg steeds meer integreren ziet hij dan ook niet als een vrijblijvende optie, maar als iets dat echt noodzakelijk is.
Toen hij door de Energieschool gevraagd werd of hij de lessen Psychosociale Basiskennis wilde gaan geven, was hij direct enthousiast. “Complementaire therapeuten en werkers in de reguliere zorg kunnen zóveel van elkaar leren”, zegt Krijn. “Er ontstaat nu toenadering – en als we dit proces samen meer vaart kunnen geven, draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”