Over Ons

“Natuurlijk beter door opleiden”

energieschool- medische basiskennis 0023

De Energieschool verzorgt al sinds 2005 diverse meerjarige opleidingen voor Natuurgerichte Therapeuten.

Omdat niet elk mens dezelfde kwaliteiten heeft, heeft de Energieschool haar opleidingen verdeeld in 2 hoofdstromingen, de Opleiding Energiegenezer en de Opleiding Holistic Health Coach.

De studenten van deze beide opleidingen kunnen binnen de Energieschool.nl ook de door de BATC en KTNO erkende Opleiding Medische Basiskennis en sinds kort ook de Opleiding Psychosociale Basiskennis volgen, evenals de bijscholing.                                                                                                                                                                                                                                          Al deze opleidingen vullen elkaar prachtig aan tot een complete vakopleiding maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

De Energieschool.nl is typisch een opleiding van deze tijd.

Een tijd waarin er steeds meer waarde wordt erkend aan de functie van het Energieveld, aan persoonlijke ontwikkeling, aan bewustzijn en aan een grotere verantwoordelijkheid om meer voor je eigen gezondheid op te komen. De Energieschool.nl werkt vanuit deze belangen.

Energie-School?

Het Energieveld speelt een hoofdrol in het welzijn en de behandeling/genezing van klachten.

Dat komt o.a. tot uiting in Yoga, Voeding, Meditatie, Homeopathie, Massage, Geur- en Kleur-en Lichtbehandelingen, Straling, Magnetiseren, Morfologische Velden, Energiewerk, Intuïtie. Empathie, Placebo, etc., etc..

Het Energieveld is de basis waarin kennis, inzicht en bewustzijn tot uiting komen en bepalend zijn voor het totale welzijn van iedereen.

De therapeut die door de Energieschool wordt opgeleid leert het functioneren van dit Veld kennen en er invloed op uitoefenen, t.b.v. de gezondheid.

De opleidingen leiden tot een samengaan van techniek, kennis, inzicht gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling en zelfstandig functioneren.

Elke vorm van zweverigheid past niet bij de Energieschool.nl.

Spiritualiteit is een natuurlijk ingrediënt van ieder mens.

Jaarlijks starten er weer nieuwe opleidingen bij de Energieschool.

Deze worden altijd aangepast aan de hedendaagse mogelijkheden welke voortdurend in ontwikkeling zijn.

Hierbij is het een belangrijk kenmerk in onze visie dat het volgen van een opleiding als doel heeft om het individu meer tot zijn/haar recht te laten komen en de ruimte te helpen creëren om de eigen kwaliteiten verder te kunnen ontwikkelen. Dat werkt überhaupt genezend voor ieder mens.

Elk schoolsysteem mag daarin het individu niet in de weg staan maar is juist het hulpmiddel om tot volledige realisatie te kunnen komen.

De motivatie van de student om de eigen kwaliteiten in te zetten voor de gezondheid van de medemens is een absoluut vereiste om te kunnen slagen als therapeut.

De professionele werkhouding, de diverse behandeltechnieken die worden afgestemd op de vraag van de cliënt, de supervisie en de bespiegeling door externe instanties zijn de noodzakelijke ingrediënten voor een goede praktijk.

Omdat deze visie en missie zeer gewaardeerd worden door onze eigen studenten en sinds jaren ook zeer gewaardeerd worden door studenten die elders een vakopleiding gevolgd hebben zijn onze Opleidingen Medische- en Psychosociale Basiskennis, ook als bij- en nascholing, opengesteld en een verademing voor veel studenten/therapeuten.

Tijdens de lessen, alsook in al je studieopdrachten, kijk je aan de ene kant in de spiegel van jezelf, aan de andere kant leer je mooie en krachtige therapeutische vaardigheden en behandeltechnieken of de medische- en psychosociale kennis om je clienten te begeleiden waardoor ze zich goed/beter gaan voelen.