terug naar overzicht

Video EnergieSchool.nlCentrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION)
De Opleiding Medische Basiskennis en de Opleiding Psychosociale Basiskennis van de Energieschool.nl zijn op landelijk HBO-niveau erkend door CPION. CPION is de instantie die is aangewezen door de zorgverzekeraars om de opleidingen te toetsen aan de eisen zoals beschreven in het Plato Rapport 2013. Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. CPION zorgt voor inhoudelijke toetsingen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangenn een officieel, erkend diploma van de volgende stichting:
Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO)
De SHO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van opleidingen op HBO-niveau, niet te verwarren met officiële, door de NVAO-accrediteerde en in het CROHO-vermelde HBO-opleidingen. Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan opleidingen op HO-niveau in Nederland. De door de SHO getoetste opleidingen krijgen het predikaat Registeropleiding. Het is een beschermd predikaat, dat alleen door de SHO kan worden verleend.
Kiezen voor ons
  • Erkende opleiding door KTNO en CPION
  • Officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)