terug naar overzicht

Onze didactische visie: Nieuwe Stijl

De Energieschool gaat ervan uit dat elk mens uniek is en dat niet iedereen op dezelfde manier leert. Een leervorm die bij de een past, hoeft niet ideaal voor de ander te zijn. Mensen verschillen in temperament en dus ook in leerstijl en staan op verschillende manieren in het leven.

Binnen de cursussen/opleidingen en de manier waarop deze gegeven worden, wordt daarom rekening gehouden met de gevoelskanten van de student evenals met de manier waarop leerstof wordt eigen gemaakt binnen iemands eigen systeem.
Dat betekent dat onderwijs in theorie, praktijk / vaardigheden en de ontwikkeling van de attitude van de (toekomstige) therapeut afgewisseld worden tijdens de lessen.
Er is een afwisseling in werkvormen, waaronder:
  • Het socratische gesprek – om de aanwezige kennis van de studenten op te frissen en te bepalen;
  • De discussie, bijvoorbeeld aan de hand van stellingen of naar aanleiding van artikelen – om onder andere het kritisch denkvermogen van de studenten te ontwikkelen, hen te leren logisch te argumenteren op basis van feiten c.q. onderscheid te leren maken tussen ‘feiten’ en ‘geloof’, meningen te leren verwoorden en te onderbouwen en een open mind ofwel een open attitude te ontwikkelen, o.a. in werkgroepjes;
  • Rollenspellen – onder andere om hen te laten oefenen met hun rol als therapeut en cliënt, om hen te leren observeren, om hen hun inlevingsvermogen te ontwikkelen, om de opgedane kennis aan een ander uit te leggen en de inhoud bloot te leggen;
  • Praktijkopdrachten – die in subgroepen of thuis worden uitgewerkt en waarin de theorie vertaald wordt naar de praktijk;
  • Presentaties – door studenten zelf gegeven n.a.v. een bepaald onderwerp waarin ze zich hebben verdiept;
  • Vaardigheidstrainingen – waarbij ze praktische vaardigheden oefenen n.a.v. een demonstratie door docent of per video.
De lesstof wordt op diverse manieren aangereikt en studenten worden ook gestimuleerd om de lesstof op diverse manieren tot zich te nemen. Steeds meer bekend en bewezen is dat wanneer leerstof met de verschillende zintuigen benaderd wordt, de leerstof dieper doordringt en zodoende een stevigere basis krijgt in het geheugen en denken van de student. Dit werkt beter dan wanneer studenten ‘domweg’ theorie uit hun hoofd gaan leren, ongeacht de aard van de lesstof.
Leerstof dient daarom niet alleen gelezen en gerepeteerd te worden. Het is belangrijk dat studenten de leerstof ook schrijven, horen, zien, voelen, visualiseren, uitbeelden/inbeelden, presenteren aan anderen, integreren in eigen praktijk of leven door middel van inzichten en inhoud koppelen aan dagelijks leven en cultuur.
Dus tijdens de lesdagen zijn er, naast de afwisseling in werkvormen ook regelmatig energizers als bewegingsoefeningen, stemoefeningen en / of dans, meditaties om geest en lichaam zo fit mogelijk te houden gedurende de lesdagen.
Kiezen voor ons
  • Erkende opleiding door KTNO en CPION
  • Officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)